Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok és jelentésük Ö, Ő(87)

2010.08.30

Álmok és jelentésük

Ö, Ő

 

Öblíteni jegyzi gonosz indulatok távolodását, a kívánt segítség megérkezését. (1833.)

Öböl. Remény.

Ököl. Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.

Ökör. Mindig valamely hírt jegyez. (1833.)

Ölben ülni mutat kellemetlenséget. Ölbeli gyerek a házastársak között pörlekedés, másoknál némi szerencse.

Ölben tartott öregember, ha szólna valamit, jól megjegyezd. (1759.) Ölben szenderegni, idegen asszonynál: halál, ismerősnél betegség. Ölbe tett kéz: nehéz munka. (R. M.) Régi szeretőnk öle, megutálkozás. (G.)

Ölelni valakit: csalfaság.

Ölelni azt, akit szeretünk, nehéz kötelesség, mást: vidámság. Öregasszonyt ölelni: szorongattatás. Ifjú leányt ölelni; aggodalom.

Ölelkező ember: árulás.

Ölni valakit: mutat megkönnyebbülést.

Ölyv. Szerencse a veszedelemben.

Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.

Őrt látni: jegyez nyugodalmas helyzetet nagy zavarunkban. Őrt állni: újdonság. Őrrel késő éjszaka beszélni: váratlan hírek. Őrt megitatni: gonosz kívánság. Őrt vízbe dobni: atya halála. (Kerner.)

Őrnek lámpásával és fegyverével menni valamely gonosz dologba: jegyzi terveink meghiúsítását. Őrnek bundájában éjszakázni: kereskedőnek mutat lopást, másnak leleplezést. (Lipcsei.)

Vámőr: csalás. Kapuőr: szegénynek gazdag rokona. Toronyőr; hajnali utazás, hideg időjárás. Őrkatona: mulatság. Tömlöcőr: vidám látogató. (1759.)

Őrrel járni s valamit vagy valakit keresni, amit elveszítettünk: jegyez fájdalmat egy látogató révén. (R. M.)

Őrség: hideg időjárás. (Z. M.) Őrségen fogva lenni: útonjárónak szerencse, másnak változás. Őrséggel veszekedni: múló kellemetlenség. Öreg börtönőrrel lenni: levél. (1833.) Őrtűz, amelyet messziről látnánk: mutat megmenekedést valamely veszedelemből. Őrház: csendes élet. (Z. M.)

Ördög. Többnyire nyereség. Ha benned volna: nagy nyereményt jegyez.

Ördögöt háton cipelni: mutat utazást, amely nyereséggel végződik. Ördögöt fogni és megkötözni: eláruljuk magunkat. Ördöggel utazni kétkerekű kocsin: viszontagság. Ördög padláson vagy pincében, aki zörögne: nagy időváltozás. Ördöggel lenni: asszonynak szomorú. (Kerner.)

Ördög az ágy alatt: féltékenység. Ördög a bakon: útonjárónak nagy szerencse. Ördög, aki szájunkra ülne: megakadályoz egy titok kimondásában. (R. M.)

Szent György éjszakáján ördöggel a mezőn járni: igen bő esztendőt mutat. Ördögűzésben részt venni: megcsalnak. (Zadeka Márton.)

1759-es könyv szerint: ördögöt játszótársnak venni: mutat jó kilátásokat; ördöggel alkudozni egy lélekre: nyeremény; marhára: rossz vásár, ördöggel vásárra menni: kereskedőnek jegyez olyan vásárt, amilyenről még hallomása sem volt, másnak mutat: kis kellemetlenséget egy útba eső asszony miatt. Kernerben: ördög mutat: változatlan szerencsét. Elsőrendű jegy: őrdöggel lóvásáron találkozni. Ördögöt zsákban cipelni és a folyóba dobni: nem jó gazdálkodás. Ördögöt lóbőrbe varrni és nyekergetni: mutat egy asszonyt, akitől bizonyos titkot tudunk meg. Ördöggel lépcsőn menni: nagy emelkedés a tekintélyben. Ördöggel korcsmában mulatni: jegyez megbékélést feleséggel, atyafisággal. Ördöggel szánkózni: nagyon vidám utazás. A lipcsei nagy könyvben: ördög, akinek volna ijesztő nagysága, teste, mint a lóé, hangja, mint a bikáé: asszonynak korai hervadást, férfinak új ismeretséget mutat. Éjszaka ördöggel járni a templom körül vagy sírkertben: örökségi per. Országúton szekerünkre kívánkozó ördög: mutat nagy késedelmet egy üzleti ügy elintézésében. Bőrkereskedőnek: betegséget. Darabontruhába öltözködött ördög: rabnak biztos szabadulás, másnak: szerencsés érintkezés a hatósággal. Katonaruhába öltözött ördög: lókereskedőnek károsodás, másnak: mutat megszabadulást egy ijesztő kötelezettségből. Papnak öltözött ördög: jegyez hazugságot egy asszony részéről, útonjárónak: nagy féltékenységet, amely miatt betörik fejét. Radics Mária szerint: ördögöt piros nadrágban látni és vele esküvőre menni: leánynak szöktetést is mutat. Ördöggel poharazni: jegyzi vakmerő tervünket egy asszony körül, amely váratlanul jól sikerül. Ördöggel együtt főzni: igen jó atyafiságba keveredni. Gvadányi szerint: ördögnek kölcsönpénzt adni: biztos jövedelem.

Zadeka Márton szerint: ördöggel lenni: mindig jó, csak karácsony éjjelén nem.

Ördög, aki rudat verne belénk: mutat nagy kitüntetést az asszonyok között. Ördög, aki fogná a lajtorját, amelyen lopni megyünk: hajnalhasadás szomorúságunkban. Ördöggel szerződést írni: szomszédunknak rossz esztendőt mutat. Ördögöt háton vinni egy bizonyos házig: jegyzi, hogy abból a házból egy nő reánk gondol. (Dálnoki Gaál Gyula gyűjtéséből.)

Ördöggel fuvarozni: asszonynak: elveszett szerelme feltalálása, férfinak: váratlan öröm, amely elfelejteti vele pöreit. Ördöggel hegyek között találkozni: egy jó barát jelenlétét mutatja. Ördöggel fára mászni és onnan messze körültekinthetni: jegyzi gazdaságunk növekedését. Padlásra zárt ördög: hosszú tél; pincében dörömbölő ördög: korai tavasz. (Szűrszabó.)

Ördögmalmot látni, amely áll: rossz esztendő; amely jár: sok fáradság jele. (Régi magyar naptár.) Ördöggel kártyázni: nagynyeremény. (V.Gy.-né.)

Öregurak jegyeznek: jó egészséget.

Kernerben: öregemberek: nagy gondokat ültetnek. Öregasszony: haragot hoz. Öreg ruha viselete: jegyez megtörölközést verejtékes munka után.

R. M. szerint: a ház körül mendegélő öregember: mindig hoz valamit. A mezőn járó öreg: elvisz valamit. Úton ülő öregember tanácsát hallgasd meg: férfi tegyen a tanács szerint, nő: az ellenkezőt. Gvadányi szerint: öregember: általában nagy időváltozást mutat. Táncoló öregember: hosszú tél, sok utazás, nehéz szükség, bánat. Sohasem látott öregember: mutatja saját magunkat.

Őrjöngő. Ha férfi: szomorúság, ha nő: vidámság.

Őrjöngő állatok: nagy időváltozást jegyeznek. (K.)

Őrölni gabonát: nagy szerencse, mást: szeles időjárás.

Őröltetni szalmát: hosszú tél. (Kerner.)

Őrmester. Igaztalanul gyanúba keveredünk.

A lipcsei nagy könyv szerint: városi őrmester: vendégfogadósnak tolvajlást mutat, másnak: vidám társaságot. R. M. szerint: verbunkos őrmester: eljegyzés felbomlását mutatja.

Örökölni. Szomorúság.

Földet örökölni: hosszú betegség, amely mindvégig ágyhoz ragaszt. Házat örökölni: kénytelen költözködés. Régi ruhát örökölni: nagy csalódás a szerelemben. (Kerner.)

Özvegyasszonyt örökölni: nagy gond.

Örvény. Rendszerint váratlan öröm. Örvénylő víz: meglepő szerelem.

Duna örvénye: régi ismerős látogatása. (1833.)

Ösvény. Jól jegyezd meg, merre fut.

Őrzőangyalt látni: veszély jegye.

Ősökkel együtt lenni: jegyez nagy szerencsét. Férfiősök: segítség a bajban. Asszonyősök: vigasztalódás.

Ősz hajú ember: állandó szórakozás. Ősz hajú asszony: hideg időjárás. (Kerner.)

Őszike (virág). Kis öröm.

Öszvér. Egészség.

Kereskedőnek öszvér nyakán függő csengőt hallani: jegyez megkárosodást. Öszvérháton utazni: mutat új ismeretséget. (Lipcsei.)

Öv, amely feloldódik: leánynak vénlányságot, férfinak agglegénységet mutat. (R. M.)

Őz. Jegyzi, hogy valakit megkövetünk.

Özveggyel hálni: igen szerencsés híradás.

*

Az alább következő megfejtések a legrégibb magyar álmoskönyvből valók:


Ökrök, ha egymást öklelik: öröm. Ökrök, ha utánad sietnek: veszély. Ökröt látni legelni: öröm. Ökröt aludni látni: nyereség.

Ördög, ha veled: nyereség.

Örömre indíttatni: versengés.

Örvendezni álmában: szomorú. Ismét: szegénynek jó. Gazdagnak: gonosz.

Ösztövér, ha vagy: veszteség.

Öszvér, ki terhet hordoz: jó azoknak, kik magokra viselnek gondot.

Ötsét látni: megcsúfolás.

Özvegyasszonnyal hálni: jó hír.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.