Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok és jelentésük H

2010.08.14

ÁLMOK ÉS JELENTÉSÜK

H

 

Hab. Szegénység. Hab tengeren: földnélküliség. Habos száj: rágalom.

Háború. Háborúba menni: öröm.

Hagyma. Erős vérzést jelez.

Haj. Barna: szerencsés szerelem.

Az 1756-os könyv szerint: "Hajadat elöl borbéllyal levágatni: munkádból oly hasznod lesz, hogy bámulni fognak rajtad." Hajat elberetváltatni: gond. Hajat fülig elberetváltatni: egészséges embernek rossz, betegnek jó. Hajat szokás szerint elberetváltatni: gazdagnak jó, szegénynek rossz. Hajat ollóval vágni: nyereség. Haj, ha szádban nő: nem jó. Haj, ha tenyereden nő: nem jó. Hosszú haj, amely fehér: jó.

Kerner szerint: hajadat levágják: gondokat jegyez. Szájban növő haj: hirtelen halált mutat. Másnak haját levágni: jó nyereség. Haj, hosszú és szép: jó jegy; ilyen hajat látni: jó hír. Haj, de nem a fejen: nagy kellemetlenség. Hajtű: ajándék. Hajpúder: meleg idő és újdonság. Hajat levágni: bánat. Haj a kézen: kár jegye. Haj testünk egyes részén: természetes kívánság. Hosszú haj: nagy hatalom. Hajat mosni: nyugtalanság jegye. Hajat befonni: gond jele. Hajat fésülni: utazás éjszaka. Vörös haj: hamisság. Fekete haj: szerencse. Fehér haj: öröm. Hajfonat: nevetségesség. Elvesztett haj: temetés. Hajszál az ételben: hűtlenség az asszony részéről. Hajfürt: hiúság jegye.

A különös álmokból: haj, amely benőné egész testünket, és úgy viselnénk, mint az állatok bundájukat: elrejtezés régi emlékek elől. Amulettben őrzött haj: szerencsétlenség.

Egy régi naptár szerint: gyermek fejéről való hajnak a színe megmutatja a szülők életkorát. Gesztenyebarna haj jegyez rövid életet az apának. Gyenge, fehéres haj rövid életkort mutat anyának.

R. M. szerint: kondor haj, amely mintha volna állaté: jegyez női hűtlenséget. Kondor, vörös haj hűségesség jegye.

Gvadányi Márton szerint: asszonyhaj semmire sem jó.

Szent Andráskor a mezőt asszonyhajjal benőve látni: nagy időváltozást mutat.

Asszonyhaj, amely mintha megkötné kezünket, lábunkat, bedugná szájunkat: közeli szabadulást mutat egy fájdalmas, szerelemből. Asszonyi hajfonat, amely mintha lógna a csillagból, és nekünk lajtorjának kínálkoznék a felhágásra: gonosz jel egy asszony nagyravágyásáról. - Egy öregember feljegyzése: női haj, amely tréfából nyakunkra hurkolódna: lehet komoly szándékkal hurkot vető is.

Haj kontyba kötve: férfinak gond, asszonynak mulatság. Hegyes konty: káröröm. Leesett konty: bánat. Göndörített hajfürt: irigység. (1833.)

Egy középkori jegyzet szerint: nyakon levágott haj, mintha vinnének hóhér székéhez: dicsőséges.

Háj (asszonyon): gazdagság jele.

Hajadon. Öröm.

Kerner szerint: hajadonnal aludni nem nagy szerencse. Meztelen hajadon: gyalázatba keveredsz.

Hajcsár. Levél jegye. Marhahajcsár: rossz hír.

Hajdina (kása). Szegénynek szükség; gazdagnak egészség.

Hajdú. Kár.

Hajlani. 1756-os könyv szerint: "hajolni látni magát: elveszett jószágában kárt vagy kisebbséget vall."

Hajlék. Bús.

Hajnal. Hajnalcsillag: szerencse. Útonjárónak különösen jó. Gazdának hajnalcsillag, amely felhők közül mutatkozna: jó remény a bajban.

Kerner szerint: hajnalodás mindig jót jelez. Hajnalban mezítláb járni és füstöt látni a mezőn: változó idő, betegséggel. Hajnali madarak éneklését hallani, de őket nem láthatni: jó napot mutat. Hajnalban vakondokkal találkozni, és tőle az utat kérdezni: balsors. Hajnalban asszonyhoz menni: nem a legjobb. Hajnalban utazni és korcsmát látni, amelyben gulya fejérlene: rossz vásár. Hajnalban csizmadiákkal találkozni, és velük versenyt futtatni: jó vásár. Hajósemberrel hajnalban utazni: szép szerencse.

A különös álmokból: hajnalodást látni, amely nem is éjszakából, hanem belőlünk jönne: egy nagy változás jegye.

Andráskor: hajnalt látni: hideg karácsony.

Hajó. Hajót csinálni: nagy munka. (1756.)

Kerner szerint: hajót igazgatni jó jegy. Hajóra szállni: veszély jegye. Hajót messziről látni: békesség. Hajóácsot látni: igen kedves dolog. Hajót látni emberekkel: jó idő. Hajó folyón: öröm. Berekedt hajót patakban látni: betegséget jegyez. Hajó, amely nem jöhet partra: tartozás.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: hajót látni jelent békét, nyugodalmat. Hajót megmászni: nem jó. Hajóslegény: iszákosság. Hajótörést szenvedni: nagy szerencse. Hajótörést látni: betegség. Sok hajót látni: megcsalás jele. Hajóvontatás: nagy késedelem. A hajóvontatók csillagát látni, és velük együtt fáradozni: nagy jel, amely megelégedést mutat. Hajósok énekét hallani, de őket nem láthatni: kellemes változás életedben. Hajóskorcsma: irgalom.

1833-as könyv szerint: uszályhajót, gabonával megrakottat a Dunán látni: jó időjárás. Telelő uszályhajó: gazdag ember ismeretségét mutatja. Hajósgazda: barátság. Hajóács: téli időjárás.

Gvadányi szerint: hajóban lakni: gondtalan élet jegye. Szűrszabó szerint: fehér hajó fehér felhőn: jó egészség.

Hal. Halat szülni: megnémulás, halál. Halat fogni: erő jegye. Halban lenni Jónás prófétaként: gonosz szerencse. Hallal találkozol, amely nagyobb, mint te, mezítelenül: testedben nyavalya. Halat kézben vinni: száraz betegség. Hal, amely csíkká válik kezedbe: haszontalan munka. Tengeri halat látni: rémület. (1756.)

Kerner szerint: síró halat látni: eredménytelenség. Halcsont: eléred célodat. Halszálka: veszekedés. Haltartó: betegség: Halikra: sok pénz. Halpikkely: rágalom, bepiszkolás. Halleves: betegség. Halat ölni: nagy bevétel. Kis hal: haláleset. Ajándékba kapott hal: gazdagság.

A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: hal jegyzi, hogy őrizkedj a házasságtól. Halat enni: férfinak jelent asszonyi hajlandóságot, asszonynak könnyű szülést. Halat fogni: ellenségeid megszólalnak. Nagy hal: gazdag szolgaság. Halszálka: rossz jövő.

Halat fogni: ambó. (1833.)

A különös álmokból: hal, amely jönne messze tengerekről, és bennünk elrejtőzködne, jegyez szerelmeskedést. (Freud professzor szerint a hal mutatja ősi állapotunkat, amely szerint a halnak a nők álmában ősemberi jelentősége van.)

Egy öregasszony (R. M.) szerint: hallal hálni: nem rossz. Halat sütni: egészség. Útonjáró álmában hal jegyez változást a kitűzött célban. Gvadányi Márton szerint: hallal álmodni betegség, gond. Éneklő hal: gonosz. Holdfényben szárazon járó hal: nagy időváltozás. (1833.)

Halász. Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló, amely hosszan húzódik: szerencse, ha nem húzódik: kellemetlenség. Halászfonál: ravaszságban lesz részed.

Kerner szerint: halászcsillag, amely fejünk felett látszik, jelent öregszülőket, de utazást is. Halászhálót segíteni vonni: tisztesség. Öreg halász, aki szólna hozzád: szavát meghallgassad.

Halál. Halni: nyomorúság. Halni akarni: egészség. Halva látni magad: hosszú élet. Meghalni és megelevenedni: nagy tisztesség. (1756.)

Kerner szerint: halva látni olyan személyeket, akik még élnek: elveszted megnyertnek hitt ügyed. Halva lenni: hosszú élet és magas pártfogás. Halálütést mérni valakire: csúnya rágalom.

Hálóköntös. Kerner J. szerint: nagy ember leszel. Hálósapka: szép kedvtelés. Hálóing: asszonynak betegség.

Hálószoba. Titok nyomára jössz. Hálószobába mászni: gonosz terv. Hideg hálószoba: asszonynak jegyez terméketlenséget, szomorúságot. Hálószoba kulcslyukán benézni, és ott másokat látni, mint a lakókat: nagy változás jegye.

A különös álmokból: hálószoba, amely volna börtön, és a börtönből egy föld alatti folyó a szabadba vezetne, amelyen át (az asszony) kiúszna egy szép kertbe: jegyez terméketlenséget. Hálószobában rossz szagot érezni, amely szag utálatossá tenné a levegőt: jegyez férfinak változatosság utáni vágyakozást.

Halott. Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.

Kerner szerint: a halott mindig időváltozást jegyez. Az 1833-as könyv azt mondja, hogy a szép halott ambót mutat. - 1799-es könyv szerint: halottat látni: áldás. - Gvadányi szerint: halottasingben járni halottak között: hideglelést jegyez.

A különös álmokból: halott, aki mintha volna táncos, és táncra kérne, míg bennünket irtózat töltene el: asszonynak jegyez szerencsétlen házaséletet, férfinak különös vágyakozást. Halottal menni, és azt megakadályozni, hogy hátunkra másszon: féltékeny szerelem. Halottal találkozni a házban, amely halottat nem ismerhetünk, és lábunkra telepedne: gyermektelenség jegye.

R. M. szerint: halott, aki jönne, és megszólítana, az utat tudakolván: váratlan látogató jegye.

Régi magyar naptár szerint: Andráskor holtak: hosszú telet mutatnak. Kántorböjtös napon halott, aki benézne az ablakon: szükség jegye. Holtakkal vigadni, és tőlük tanácsot kérni: figyeld meg, mit mondanak, és tedd az ellenkezőt: kivéve, ha anyád mondaná. Holt szerető, aki visszatérne és szemrehányást tenne: új szerelem jegye. Holt férj kihágás. Holt asszony: nagy bánat.

Holt ember képét rajzolva látni: rokonod meghal. Holt embert koronázni: betegség. Holt ember által megsegíttetni: ismerősöd meghal. Holt embernek csontját látni: harag. Holt emberekkel vívni: nagy tisztesség. Holt embert látni megelevenedni: nagy borult időt jelez. Holt embert látni, akit régen eltemettek, mintha most halna meg: közeli atyádfia hal meg.

Holt emberrel, ki megelevenedett, járni sötét éjjel, de hamar helybe jutni: tűrhető bosszúság, rövid harag. Holtnak lenni és megelevenedni: tisztesség. Önmagát holtnak látni: öröm.

Harang. Házasodás jegye.

Kerner Jusztinusz szerint: harangozást hallani a vízen át: szerencsés előjel egy közeli üzletedben. Lélekharang: éjszakai utazás. Harangot húzni: harag. Harangöntő: kellemetlen vendég. Bádogharang: becsület.

A különös álmokból: harangszó nagy szélzúgásban, amely hirdetné valamely ismerősünk temetését vagy esküvőjét: szívdobogás. Víz alól hangzó harangszó: ifjúkori botlás.

József-napkor harangszó: szép tavasz. Adventi harangszó: bűnbánat; jegyez hírt is. Útonjáró álmában harangszó: változás, visszatérés jegye.

Harapás (embertől) minden álmoskönyv szerint: féltékenységet jegyez. Állati harapás: civakodás.

A különös álmokból: ismeretlen ember harapása, amelyet felébredés után is érezni vélnénk: megfélemlítést mutat egy bimbózó szerelemben. Harapás szájon: titoktartás. Harapás egyéb testrészünkön: közelgő betegség azon a testrészen.

Harcsa. Változás egy hír által.

Hárfa. Hárfahang: hűséges szerelem képe.

Kerner szerint: hárfás leány jegyzi: kedvesed elvesztését. Hárfahang a háztetőn: szeles idő. Hárfázó ifjú, akinek arcát nem láthatjuk: közönségesen vágy jele, de mutat civódást is.

Harisnya. Rendszerint asszonyi hűtlenség. Gyapjúharisnya: szükség és gond. Selyemharisnya: csábító szavak és helyzetek. Szakadt harisnya: szégyen. Rongyos harisnya: közelgő baj. Harisnyát felvenni: búcsú a szerelemtől. Levetett harisnya: általános változás mindennapi életünkben. Harisnyában bálba menni: rágalom jegye. Halotti harisnya: szép szerencse. Harisnyát kötni: nagy gond.

Három. Háromlevelű füvet enni: feltartóztatnak terveidben. 3-ast látni: szerencse. Háromszög: titkos találkozásra mégy. Hármas kerék: családi szaporodás.

Az 1833-as könyv szerint: ternó.

Hárs. Vidámság.

Hártya. Bánat. Sírás.

Has. Kövér: igen jó; sovány: hosszú pör.

Az 1756-os könyv szerint: hasad ha nő: tisztesség. Kerner szerint kövér has: átmeneti gondok jegye; zsíros has: kiadós szolgálat; sovány has: civakodás. Hasadon kopognak: biztos jövedelem. - A lipcsei könyv azt mondja: hasban lenni, vak szerencse.

A különös álmokból: hasad, mely volna lógós és ráncos, hogy csaknem térdedig érne, és te ezt nagyon szégyenelnéd, jegyzi, hogy szíved telve van vággyal egy új, ideális szerelem iránt. Hasad, amely volna sovány, mint az éhes csikaszé, hogy szinte fájnak bordáid s derekad: nagyravágyást, gazdagságot jelez. Korgó has, amely miatt társaságban szégyenkezel: ifjúkori botlás.

R. M. szerint: hasad, ha álmodban meghegyesedik, mintha volna benne dárda: reménytelen kívánság. Ráncok a hason: jelentenek annyi bánatot, ahányat megolvashatunk.

Gvadányi Márton szerint: hason csúszó ember: rosszban töri fejét. Kántorböjtben hassal álmodni: egészséges. Nagyböjtben: betegség. Hasfájás: rossz idő.

Hát. Hátad ha látod: valamely lehetetlenséget fogsz elérni. (1756.) Egyébként vesd össze az első fejezet álomfejtésével.

Kerner szerint: kövér férfihát: igen kellemetlen; asszonyhát: szép idő.

Hátrálni (valami elől): jegyzi, hogy valaki a károdat akarja. Vőlegénynek óvatosságot int mátkájával szemközt.

1756-os szerint: kocsival hátrálni: betegséget mutat.

Határkő. Régi barát kopogtat.

Hatos szám: az egészség száma.

Hattyú. Szerencse. Több hattyú: kellemetes házasság, sok gyerek, hosszú élet. Szeretőnek viszontszerelem és hűség.

Kerner szerint: hattyút énekelni hallani: nagy időváltozást mutat. Hattyútoll: gazdag asszony. Elszálló hattyú: régi emlék felejtése. Sötét égben vonuló hattyúk, amelyek tollaikat hullatják: jelentenek fájdalmak elmúlását, örömök jöttét.

Havat látni: rövid betegség.

Az 1799-es könyv szerint: havazás: vigadozás. Felette sűrű havazás: nagy haszon. Hóember: terhesség és szerelem. Havat havas hegyen látni: levél, jó hír, változás. Nagy halom hó mellett elmenni: jó feleletet várhatsz.

Kerner szerint: nagy hó: jegyez érzékiséget is. Ugyanott: hóban mezítelenül járni és ennek örvendezni: egy titkos szerelem jele. Havat enni: leánynak közeli fájdalom, amely egy gyermek kisujjától ered.

Gvadányi Márton szerint: nagy és mély havat látni kemény és tiszta időben: hasznos követség; maga hasznát űző embernek csalárdságát jelenti.

A különös álmokból: hóemberrel birkózni, amely volna erősebb és emberfejű, emberszakállú: asszonynak régi szeretőt mutat.

András napján sok havas háztetőt látni egy idegen városban: jegyez kellemetlen utazást a közelgő télben. Gyertyaszentelő napján sok havat látni: gyors tavaszodás jele. Útonjáró ember, aki keveredne mély hófúvásba, amelyből az utat nem találná: szerencsés vállalkozás előtt áll.

R. M. szerint: messzi havas tornyok, hegyek, erdők: a gyermekkort mutatják.

Ember, aki álmában válna hóemberré, és csúfsága, bámulata volna a járókelőknek: rövidesen szerencsétlen szerelembe esik, amelyben hiúsága érzékenyen szenved. Havas éjből asszonyhangot hallani: önmérsékletre int. Lúd vagy egyéb szárnyas hangja: fiatal nőt mutat, akivel megismerkedünk. Hóember, aki bejönne a szobába, s egy idegen nővel megesketne: regényesség, amely fájdalmat okoz. Hóban gyalogolni ismeretlen vad hegyek között, és búsnak lenni: örömteljes események jegye.

Ház. Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó. (1756.)

Az 1799-es könyv szerint: házat meszelni: Minden dolgod elváltozik. Házat fedni ponyvával vagy gyékénnyel: gazdagság; náddal: viszontagság; zsindellyel: tűzvész. Házat betörni: gonosz szomszédság. Magas ház: hír, házitolvaj, kis nyereség.

Kerner szerint: ház: jegyez hosszú életet. Bedőlt ház: váratlan haláleset. Háziasszony: élvezet. Házigazda: előnyös út. Házibútor: vándorlás jele. Becsukott ház: bánat, bosszúság. Nyitott ház: öröm.

Hegedű. Jegyez csalárdságot.

Az 1799-es könyv szerint: hegedülni: jegyez irigységet. Házas emberek: békességet. Hegedűs: mutat ravaszságot. Messziről való hegedűszó: büntetés. Hegedülni és hozzá táncolni: szép gazdagság.

Hegyre mászni: terveid ellenkezője történik.

Kerner szerint: erdős hegy: jegyez hűtlenséget. Hegy, amelyen romfalak látszanak: közeli nyereség. Tűzhányóhegy: nagy veszedelem. Hegyilakó: boldog óra, amelyet elmulasztottál.

Az 1756-os könyv szerint: hegyre menni: jegyez ellenkezést.

Híd. Igen nagy változás.

Kerner szerint: bedőlt híd: veszedelmes késedelem.

Hold. Betegnek halál.

Kerner szerint: újhold: változás képe; hold, mely leesik az égből: nagy kárvallás; két vagy három hold egyszerre az égen: nagy megbízatás, küldetésed lesz; holdsarlót szívni: nyereség.

R. M. szerint: asszonynak holdat látni: nem jó kívánság. Holdkórossá válni, és háztetőkön járni: reménytelen érzelmek jegye. Hold a víz tükrében: sápadt arc. Hold hegyek, erdők felett: régen tervezett utazás képe.

Gvadányi Márton szerint: a hold mindig szeles időt mutat.

Hold valamely nő homlokán: csalás. Hold, amely jönne nyomunkban, hogy tőle el nem bújhatunk, és az ágy alól is ránk néz: egy régi vonzalom jele, amelyet el nem mulaszthatunk.

Héja. Nagy úr haragja.

Herceg. Hercegnő. Minden könyv szerint öröm.

Álmodnád magad fiatalabbnak, hullámos hajzatúnak, ifjú hercegnek középkori öltözetben s környezetben: nagy boldogtalanság szerelmedben.

Hering. Kis szerencse. (Kerner.)

Hernyó. Rajtad: rossz házasság, nyomorék gyerek, csalfa asszony. (Kerner.)

A különös álmokból: hernyók, amelyek testedet belepnék, mint a régi hullákat a temető sírjaiban: jegyeznek fájdalmas emlékeket, amelyeket soha el nem felejthetünk.

Gvadányi Márton szerint: ha valakit látnál, aki hernyóvá változik, óvakodj tőle.

Hetes szám: minden könyv szerint (álomban) szerencsétlenség jele.

Hétfő. Öröm.

Hívni valakit: életünkben nagy változást várhatunk.

Hívnak valahonnan: boldogtalanság. A szél zúgásában hívnak neved szerint: nagy időváltozás.

Hídvámot fizetni: nagy kellemetlenség. Útonjárónál: akadály, időveszteség, tétlenség.

Kerner szerint: gazdánál rossz vásárt jegyez.

Hideget érezni: betegséget mutat. Álombeli hideglelés: hűtlenség miatt elvesztett nő jegye.

Hímezni. Jólét. Hímzés: pénzt mutat.

Himlő. Himlőd, ha van, vagy ha látod: pénzt kapsz.

Hímpor (virágon): nagy szégyen.

Hímszarvas. Szép szerencse.

Hínár. Irigység.

Hinta. Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.

Hintó. Nyugodalmas öregség.

Hírmondó (ki gyalogszerrel jön): fontos ügy.

Hiúz. Meglopnak.

Hivatalnok. Kerner szerint: idegen beavatkozás ügyeidbe. Hivatalnokkal beszélni: jegyez meghívást egy vendégszerető házhoz. Hivatalba jutni: ellenségeid megszégyenítését mutatja.

Hízni. Gazdagodás.

A különös álmokból: elhízni úgy, hogy sem az ajtón, sem az ágyban nem férünk: jegyez egy közelgő betegséget, amelynek csíráit már régen magunkban hordozzuk. Kerner szerint: elhízott asszony: igen jó jegy; elhízott férfi: egy gyermek jele, aki miattunk szenved.

Hóbortos ember. Szerencse.

Hód. Pör. Hódprém: mutat elhidegülést egy meleg vonzalomban.

Hóhér. Félelem, amely jövendő dolgok miatt szorongatja szívünket.

Hólyag. Titok.

Hombár (ha teli): gazdasági eredmény. Ha üres: betegség, szégyen.

József napján teli hombár: nagy csalatkozás jegye; Andráskor: szegénység.

Homlok. Jegyez jó barátot.

Homok. Változás.

Kerner szerint: homok, amelyben járunk: mutat árulást is, amelyet hallunk legközelebb. Homokóra: csendes időjárás.

A különös álmokból: homokemberrel találkozni, ki megszólítana, és az utat tudakolná azon tájék felé, ahol egyszer, régebben éltünk: visszaszálló emlékek, amelyek szomorúságot, esőt hoznak. Homokban lakni, benne jól heverészni, és gondtalan egészségben lenni: jegyez egy ismerős sírt, amelyet váratlanul meglátogatunk.

1833-as könyv szerint: homokóra: betegnek rosszabbodást jelent állapotában.

Horgony. Menekvés valamely veszélyes helyzetből.

Horkolás, amelyre felébredünk: elhagyatottságot mutat.

Hóvirág. Jó hír messziről.

Hölgy. Kellemetlenség.

Húgy. Minden könyv szerint: egészséget jegyez.

Hullám. Betegség jegye.

Húr. Fájdalom.

Hurka (-t enni): jó egészség. Mást enni látni: betegség.

Kerner szerint: egy középkori feljegyzés azt mondja, hogy hurkát lopó kutya: mutat házasságtörést; hurkát lopó ember: szép szerencse jegye.

1756-os könyv szerint: hurkát tölteni: falusi lakodalom jele.

A különös álmokból: hurka, amely lógna orrunkról, s tőle nem szabadulhatnánk: jegyez boldogtalanságot múlt időkért. Gvadányi Márton szerint: hurkával álmodni: jegyez változást az asszony egészségében. R. M. szerint: sok hurkát látni: sok hó. András napja előtt járni kamrában, amelyben sok hurka lógna: jegyez hosszú telet. (Régi magyar naptár.)

Hurokba lépni: mindenképpen rossz jel. Vadásznak ellenben szerencsét mutat.

Húst enni: betegség, kellemetlenség, szomorúság (1756.)

Kerner szerint: húst főzni: jegye annak, hogy nehéz beteg van a háznál, ellenben felgyógyul. Hús pácban, amelyet elvágunk és megtisztítunk: csúf időtöltés. Nyers hús: becsület, tisztesség. Húsvágóhelyen vágóhídon) járni: házasság jele.

A különös álmokból: nyers húst enni, amely volna emberé vagy gyermeké: jegyez gyötrelmes házaséletet.

Húshagyókedd. Megpihenés hosszas szenvedések után.

Husáng. Levél.

Húsvét. Gyászba jövünk. Húsvéti tojás: szerelmi vallomás.

Huszár. Vigalom jele.

Huta. Betegség.

Hüvelykujj. Boldog élet.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.