Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Álmok és jelentésük O, Ó

2010.08.30

Álmok és jelentésük

O, Ó

 

Obsitos. Hazugság.

Ocsú. Kellemetlenség.

Odú. Titok.

Kernerben: odú, amely lakásunk volna, s belőle kiköltözködnénk: mutat nagy megkönnyebbülést. Odú, amelyben bagoly lakna: virrasztás egy beteg mellett. Odvas fog: gyermekeink betegsége. Odvas pince: hideg időjárás.

Odvas szagot érezni, de nem tudni, merről jön: mutatja valakinek végleges elköltözködését. (R. M.) Odvas emberrel találkozni, aki tőlünk az utat tudakolná: jelzi, hogy célunktól visszafordulunk. Asszonyunknak odvas lehelete: jegyez közelgő betegséget. (Zadeka Márton.)

Olaj. Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.

R. M. szerint: olajos hal: mutat utazást.

Olaj: betegnek gyógyulás. (Z. M.) Megolajozni egy testrészt: nagy könnyebbség. (G.) Olajfa: nagyböjtben áhítatos ünnep. Olajfák hegyén járni: jegyzi szenvedéseinket. Olajbogyó kereskedőnek: szerencse, másnak: fájdalom. (Lipcsei.)

Oldalszúrás. Nehéz gond.

Olló. Általában veszekedés, harag.

1759-es könyv szerint: ollót ajándékba kapni: nem nagy szerencse. Kernerben: ollóköszörűs: jegyez mulatságos útitársat. Olló, amely megállna a padlón: mutat hiábavaló várakozást egy kedves vendégre. Olló (nagy): jegyez kövér asszonyt is. Szabóolló: hideg időjárás. Kertészolló: meleg idő.

Rozsdás olló: mutat öregasszonyt is. (Zadeka Márton.) Kis olló: leányka. Olló, tű és gyűszű együtt: leánynak jegyez pártát, legénynek: háztűznézőt. (R. M.)

Ólom. Gond. Ólomöntés: szerencsés házasság.

Oltani fát: hasznos élet, megszabadulás szomorú napoktól; tüzet oltani: nem nagy szerencse; meszet oltani: elhervadó remények.

Oltár. Előtte térdelni: jegyez titkos reményeket, amelyek teljesülnek. Házasembernek oltár előtt lenni: hét főbűn egyike. Oltár mögött lenni: változás a házasságban.

Olvadás, amely András napja előtt hangzana az udvarról: kemény telet jegyez.

Olvadó vér: beteg szerelem. (K.) Olvadó jég és hó, mielőtt ideje elérkezett volna: kiábrándulás egy ismeretségből. Olvadó zsír, amelynek szagát érezzük, de nem látjuk: megfélelmesedés egy gondtól.

Opál. Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.

Óra. Nyugtalanság.

Ha fehér és fekete színekben látnánk: nehéz betegség. Toronyóra: hosszú utazás. A városon kívül: törvény elé idézés. Harangozó óra: idegen ember (nő) gondolata. Muzsikáló óra: csendes szerelem. Óramutató, amely olyan nagy volna, mint bajusz: nyugtalan idő. Órás: késedelem egy tervünkben. (Kerner.) Óraütés, amely több volna tizenkettőnél: jegyzi, hogy fontos dolgot elmulasztottunk. (R. M.)

Ordítást hallani, amelynek eredetét nem tudjuk, ha emberi: nagy kellemetlenség, ha állati: nehéz idő. Ha magunk ordítanánk: jegyez megkönnyebbülést.

Ordító országút: akaratlan költözködés. Ordító bástya: tömlöc. (Lipcsei.)

Ordító farkas: kár a gazdaságban. Ordítás Gyümölcsoltó Boldogasszony napja után: gonosz tavaszt jegyez. (R. M.)

Orgazda. Bizonyos nyereség.

Orgonát hallani: szomorúság zavaros hírek miatt.

Betegnek, orgonazúgás: mutatja állapota rosszabbodását. Orgonázni annak, aki nem tud: betegséget mutat. Orgonát fújtatni egy idegen város idegen templomában, mutat: nehéz szolgálatot egy nagyúr vagy egy asszony miatt. Orgonázó kántor: leánynak titkos szeretőt mutat. (Kerner.)

Orgonavirág vigasztalódás virága.

Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. (R. M.) Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.

Orgyilkos. Gonosz gond, amelytől nem nyughatunk.

Óriás. Ijedtség. Óriáskígyó: kincs. (1833.)

Óriásokat látni, akik házunkhoz közelednének: jegyeznek nagy üzleti szerencsét; kereskedőnek: igen bő esztendőt; gazdának, másnak: meglepetést egy elvesztett ügyben. (R. M.)

Óriással vándorúton lenni: múló veszedelem. Óriásokkal birkózni: gyönyör. (Z. M.)

Ormány. Minél nagyobb, annál több gazdagság.

Orom. Ajándék.

Oroszlán. A jólét jegye.

Orr. Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.

Orrodat, ha levágnák: elárulnak; betegnek: halál. Orrod, ha volna kettő: veszedelembe kerülsz. (Kerner.) Orrod volna egy asszony szolgája, és mindenféle cselekedetekre használná: mutat nagy megszerelmesedést. Orrod volna, amelyet egy nő ujjával befogna: rágalmat hallasz, amelynek nem adsz hitelt. (R. M.)

Orrodon növő bibircsók: öröm. (Gvadányi.)

Orrodból növő szőr: jegyez pletykaságot szerelmedről. Vérző orr: szerencse egy meggondolatlanság miatt. Fájó orr: rossz szomszédság. Piros orr: gyomorrontás (1759.) Orron járni: elveszített öröm. Orrot fújni: tréfaság. (1833.) Rókaorrod ha volna: rövidesen megcsalnak. (Z. M.)

Orsó. Családi ünnepély. Eljegyzés.

Országot messziről látni, amely volna idegen: betegnek igen nem jó.

Országút. Útonjárónak: jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.

Országúton menni, ahol mindenféle soha nem látott emberekkel találkoznánk: betegnek gonosz, egészségesnek változást jelez. Országút koldusokkal és zarándokokkal: diadalmas háború. Országút mellett menni, de reá nem lépni: csalárdság.(1759.)

Orvvadász. Hideg időjárás.

Orvos. Álmodnál, hogy orvos volnál: jegyez későbbi életedben sok nyugtalanságot, helyváltozást, sőt szomorú vándorlást is. (Kerner.)

Orvossal beszélni, ha egészséges volnál: vidám reménység, amely megtölti szíved. (1833.) Orvos, ha barátságosan megszólít: betegség; ha hallgat: gonosz előjel barátodnak. (Kerner.)

Orvost kocsin látni: atyádfia halála. (1833.)

Orvosság. Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.

Orvosságot másnak adni: jegyez pénzveszteséget, de rövid időn belül örömteljes változást. Kanalas orvosságot nyelni: szegénynek javulás, gazdagnak veszteség. (Kerner Jusztinusz orvos jegyzete.)

Orvosság, amelyet betegségünkben soha nem látott öregember tanácsolna: meghallgatásra méltó. Orvosság, amelyet asszony ajánlana: felesleges locsogás. (Gvadányi.) Üres orvosságosüveg: méltó élet. Orvosság szép edényben: betegnek halál, egészségesnek csalfaság. Orvosságot lopni: nagy szerencse. (R. M.) Orvosságért menni: nagyon hosszú utazás. (Z. M.)

Ostort kongatni: gazdag házasság. Örökség.

Ostoros gyerek: szép időjárás. (Régi naptár.) Ostorral hajtani ökröket: siettetjük szerencsénket.

Ostya. Bűnbánat, vallomás.

Oszlop. Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.

*

Az alább következő álomfejtések a legrégibb magyar álmoskönyvből valók:


Okádni azt, amit ettél: gonosz.

Olajat hányni: tisztulás. Olajfát látni: nyereség. Olajat inni: betegség.

Olajat mástól elvenni: jó. Olajat másnak adni: gonosz.

Olasz nyelvet tanulni: más ember baját átvenni.

Órát hallani: öröm.

Orrod, ha nagy: jó. Orrod, ha kettő: visszavonás.

Oroszlánt látni: jó. Oroszlánt kölykezni látni: haszon.

Orcáját befedni: rossz. Orcáját vízben látni: jó. Orcáját tükörben látni: férfinak fiút, asszonynak leányt jelez. Orca, sárga: halál. Orca, szép: jó dolog. Orca, rút, mocskos: gonddal megrakodni.

Orvost látni: rossz hír.

Oskolába menni: szerencse.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.